Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Aby uwrażliwić  dzieci  na  potrzeby  innych oraz ukształtować w nich chęć niesienia pomocy potrzebującym, regularnie bierzemy udział w akcjach charytatywnych oraz społecznych. Organizujemy warsztaty „Fabryka Świętego Mikołaja” oraz „Fabryka Wielkanocnego Króliczka”, podczas  których  dzieci wraz z rodzicami przygotowują świąteczne prezenty. Wspieramy ogólnopolskie akcje charytatywne takie jak np. „Szlachetna Paczka”. Jesteśmy także organizatorem akcji ochrony zwierząt miejskich, w ramach której popularyzujemy wiedzę o tym, jak pomagać w potrzebie dzikim lub bezdomnym zwierzętom, które żyją w mieście – tuż obok nas.