Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Psycholog, trener umiejętności społecznych

Jestem absolwentką Psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie kończę studia z zakresu Pedagogiki Pracy i Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami zdobyłam podczas toku studiów biorąc udział w szeregu praktyk, szkoleń i warsztatów poświęconych nabywaniu kompetencji w obszarze pomocy psychologicznej. Obecnie pracuje jako psycholog w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologicznych i fundacjach gdzie prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe oraz udzielam wsparcia, konsultacji, poradnictwa, terapii psychologicznej w obszarach:

- trudności szkolnych

- doświadczania lęku i napięcia w sytuacjach społecznych

- problemów w relacjach rówieśniczych

- niskiego poczucia własnej wartości

- doświadczania przygnębienia, smutku, wahań nastroju

- niemożności poradzenia sobie z takimi uczuciami jak: złość, wstyd, niezadowolenie

- problemach z koncentracją i uwagą

Ponadto prowadzę warsztaty dla rodziców, udzielam konsultacji wychowawczych i zajmuję się profilaktyką zdrowia psychicznego. Prowadzę trening umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu i ADHD. Jestem również publicystką artykułów z dziedziny psychologii w czasopismach branżowych.

W swojej pracy przede wszystkim skupiam się na budowaniu pozytywnej relacji z dzieckiem, poszukiwaniu jego mocnych stron oraz empatycznym podejściu i zaangażowaniu w rozwiązanie trudności z którymi się boryka. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.