Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Magister Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego
Uprawnienia Nauczyciela Języka Francuskiego