Warszawa ul. Gładka 31
tel. 663-000-500

Proszę Państwa, obolałych mięśnie brak! Dzisiaj wszyscy z wielką chęcią wyruszyli na stok. Cały dzień prószył cudowny śnieżek, co dodawało bajkowości całej miejscowości. Jednak nie tylko śniegiem żyjemy, był też czas na gry, zabawy, a nawet MasterChefa!