Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

O ważnych rzeczach warto rozmawiać.
Oto jak nasi najmłodsi uczniowie rozumieją to słowo.
Tolerancja jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia.