Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Metoda dramy polega na utożsamianiu się uczniów z odgrywaną postacią np. podróżnika-odkrywcy. Jest ona lubianą przez uczniów metodą pracy, gdyż stanowi formę przedłużenia zabaw z rówieśnikami.

W technice dramy dzieci bawiąc się, nabywają nowe umiejętności jakby mimowolnie. Prowadzenie lekcji tą metodą powoduje także ogromne emocjonalne zaangażowanie uczniów, a przez to znacznie szybsze i trwalsze przyswajanie wiedzy.