Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Uczniowie dowiedzieli się jak zaprojektować i przygotować do druku litofan. Efekty pracy są spektakularne!