Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Korzystając ze sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości klasa 8 poznawała tajniki pracy z drukarką 3D!

Uczniowie dowiedzieli się jak zaprojektować i przygotować do druku litofan. Efekty pracy są spektakularne!
 

#LaboratoriaPrzyszłości
#LaboratoriaPrzyszlosci