Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Tego dnia nasza klasa w podziękowaniu drzewom i roślinom , zasadziła w szkolnym ogródku cebulki różnych wiosennych kwiatów, a także nasze wspólne szkolne drzewko. Wszyscy bardzo zaangażowali się w prace ogrodnicze. Następnie w klasie wykonaliśmy pracę grupową ,,Jesienne drzewo''.