Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Podczas zajęć „podróżujemy” po krajach anglojęzycznych (kolejność wybierają uczniowie na pierwszych zajęciach). W zakres pracy nad każdym krajem wchodzi omówienie: historii, polityki, zwyczajów, muzyki/kultury, religii, geografii, kuchni oraz ciekawostek.

Na każde zajęciach uczniowie przygotowują prezentacje, które następnie mawiamy. Pierwsza prezentacja jest przygotowana przez prowadzącego, dodatkowo pod koniec każdych zajęć prowadzący omawia przygotowane przez uczniów prezentacje, z uzupełnieniem nowych informacji, np. obejrzenie fragmentu filmu, przeczytanie tekstu itp. Jeżeli pozwala na to poziom językowy uczniów, prezentacje odbywają się w języku angielskim. Jeżeli nie, każdy prezentujący ma obowiązek przygotować słowniczek pojęć i słów w języku angielskim, związanych z jego tematem. Ponadto, każdy uczeń przygotowuje notatkę (handout) na podstawie swojej prezentacji, którą otrzymuje cała grupa.