Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Ukończyłam pięcioletnie studia stacjonarne z historii z przygotowaniem pedagogicznym oraz pięcioletnie studia niestacjonarne z filozofii na uniwersytecie w Szczecinie. W Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie obroniłam pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem Prof. Andrzeja Friszke, i uzyskałam stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Historią zainteresowała mnie moja nauczycielka w I Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, Pani Ewa Dębska. Mam pełną świadomość znaczenia roli nauczyciela w procesie kształcenia i wpływania na życiowe wybory uczniów, jak również na ich rozumienie świata. Teraźniejszość jest bowiem wynikiem złożonych procesów dziejowych, których poznanie umożliwia lepszą orientację we współczesnym świecie. Filozofia zaś, która stawia szereg pytań, począwszy od najbardziej podstawowych, o dobro i zło, skłania do głębszej refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością. Stąd moje pragnienie przekazywania uczniom zarówno historycznych faktów, jak i pomagania im w poznawaniu historycznych procesów, społecznych przemian i kultury materialnej, a także w refleksji etycznej i w odnajdywaniu wzorów osobowych. Do moich zainteresowań należy też psychologia. Ponadto lubię kryminały i kocham zwierzęta, ze szczególnym uwzględnieniem kotów.