Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Zajęcia komputerowe w naszej szkole nie są nudną lekcją, na której nauczyciel wbija uczniom do głów tylko suchą teorię. Na lekcjach informatycznych główny nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne, dzięki czemu w czasie codziennego korzystania z komputera lub wykonywania projektów uczniowie potrafią wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcji.

Bardzo dobrze wyposażone stanowisko pracy ucznia (regulowane monitory, zestaw słuchawkowy dla każdego ucznia, dobrze oświetlone miejsce pracy) sprawia, że nauka jest przyjemna i efektywna, a komfortowe warunki do nauki sprawiają, że każdy uczeń w swoim tempie może wykonywać powierzone mu zadania. Podczas lekcji uczniowie wykonują mnóstwo ćwiczeń interaktywnych oraz tworzą projekty, w których mogą pochwalić się swoimi zainteresowaniami.

Na wszystkich lekcjach nauczyciel instruuje uczniów przy użyciu komputera i projektora, dzięki czemu lekcje urozmaicone są filmikami instruktażowymi`, prezentacjami i animacjami. Na lekcjach komputerowych stosowana jest przez nauczyciela grywalizacja (lub inaczej gamifikacja),  której celem jest zaangażowanie uczniów w realizację konkretnych zadań. Opiera się ona na systemie pozytywnych wzmocnień – punktów, medali i nagród za podjęcie wyzwania.

Poza realizacją podstawy programowej, od tego roku nasza szkoła bierze również udział w Programie Rozwoju Kompetencji XXI, dzięki czemu uczniowie naszej szkoły razem z bohaterami Disneya rozwijają ważną umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze, świetnie bawią się i uczą na interesujących zajęciach komputerowych. Reporterzy Kaczora Donalda rozwiązują zagadki, poznają fantastyczne historie i nawet nie zauważają, że w ten właśnie sposób się uczą.

Uczniowie klas młodszych rozpoczynają już w klasie startowej naukę z kodowaniem i programowaniem, dzięki matom do kodowania oraz sympatycznym ozobotom :)