Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Nauczyciel języka polskiego, absolwent Filologii polskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, miłośnik prozy Wiesława Myśliwskiego.