Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Zajęcia z karate prowadzone przez instruktorów z "Klubu Karate Gorilla"

Prowadzimy zajęcia sportowe dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz szkolnych dopasowane do wieku i możliwości dzieci. Dbamy także o teoretyczną stronę treningów- nasi podopieczni uczą się między innymi historii Karate, japońskich liczebników czy podstaw technik uspokajających. Staramy się, aby nasze treningi były zrównoważone i uczyły wzajemnego szacunku, dyscypliny, a także... dobrej i bezpiecznej zabawy! Organizujemy też letnie i zimowe obozy sportowe, na których łączymy treningi karate z innymi sportami i aktywnościami.