Warszawa ul. Gładka 31
tel. 663-000-500

"Bycie nauczycielem języka angielskiego było moim planem i marzeniem od pierwszej lekcji tego przedmiotu w szkole podstawowej. Teraz już jestem PEWNA że jest to moje przeznaczenie, źródło satysfakcji, radości i energii ! W ślad za planami – ukończyłam filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z Business English na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej. Uważam, że motywacja i autonomia uczniów odgrywają bardzo ważną rolę w nauce drugiego języka. Staram się przygotowywać jak najwięcej materiałów związanych z zainteresowaniami moich uczniów, w tym authentic materials oraz wykorzystuję eklektyzm metodyczny (‘dopasowanie metody do ucznia, nie vice versa’). W życiu ważne są dla mnie relacje a moją pasją jest wizaż oraz podróże. "