Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie, o specjalności pedagogika specjalna. Następnie, ukończyłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W trakcie studiów odbyłam wiele praktyk. W ostatnim czasie ukończyłam szkolenia, na których poznałam metody i techniki usprawniające pracę pedagogiczną z dziećmi w różnym wieku. Swoje doświadczenie dydaktyczne zdobywałam pracując w przedszkolach i szkole w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych. W pracy z dziećmi ważny jest dla mnie ich harmonijny rozwój, a jednocześnie zwracam uwagę na indywidualne potrzeby każdego ucznia. Uważam, iż nadrzędnym celem pracy z dziećmi jest zdobywanie wiedzy poprzez aktywizację, projekty i działania praktyczne. W wolnych chwilach lubię gotować, słuchać muzyki i wykonywać ćwiczenia fitness.