Warszawa ul. Gładka 31
tel. 663-000-500

Towarzystwo Edukacyjne Vizja dołaczyło do ogólnopolskiego porgramu Karta Dużej Rodziny.

 

O PROGRAMIE

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. TE Vizja przystępując do programu uzyskała prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Znajdujemy się w ogólnopolskim wykazie Partnerów. Mogą Państwo wyszukać nasze punkty na interaktywnej mapie lub w bazie excel. 

  

 

SYSTEM PROMOCYJNY TE VIZJA

Rodziny, które posiadają Kartę Dużej Rodziny mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanego systemu promocyjnego:

1. Pierwsze dziecko: płatność 100% nominalnej wysokości czesnego
2. Drugie dziecko: płatność 90% nominalnej wysokości czesnego
3. Trzecie dziecko: płatność 50% nominalnej wysokości czesnego
4. Czwarte dziecko: płatność 30% nominalnej wysokości czesnego
5. Piąte i kolejne dzieci uczą się bezpłatnie!

Zapis dzieci do naszych placówek odbywa się poprzez elektroniczny formularz rekrutacyjny. Aby skorzystać ze zniżki dzieci powinny uczęszczać do TE Vizja w jednym czasie. 

 

Zostań członkiem programu i korzystaj ze zniżek w TE Vizja!