Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Program jest skierowany do uczniów, którzy interesują się tematyka przyrodniczą. Jest to program, który powstał w odpowiedzi na potrzeby „młodych naukowców” zasypujących pytaniami nauczyciela , np. dlaczego?, jak to się dzieje?, skąd to się bierze?


Będzie realizowany na zajęciach pozalekcyjnych, raz w tygodniu.

Przykładowe tematy zajęć:

    Wzrok - po co nam dwoje oczu, barwny świat zwierząt, złudzenia optyczne,
    Coś dla smakosza – współpraca węchu ze smakiem
    3 stany skupienia wody
    Jak dochodzi do wybuchu wulkanu