Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Koncepcja edukacyjna TE Vizja opiera się na czterech filarach  zapewniających dzieciom zrównoważony rozwój umysłowy, fizyczny, społeczny i osobisty. Dbamy o wysoki poziom nauczania, starannie dobieramy kadrę dydaktyczną, mamy rozbudowaną i atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych. Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo oraz komfortowe warunki nauki. Tworzymy w szkole atmosferę zaufania i szacunku, która sprzyja zdobywaniu wiedzy i wzajemnym dobrym relacjom. Utrzymujemy spójną koncepcję nauczania na każdym poziomie edukacyjnym od przedszkola, przez szkołę podstawową aż do gimnazjum i liceum.

 

 • Uczyć się, aby być

  Uczyć się, aby być

  Edukacja powinna umożliwiać dzieciom jak najszerszy rozwój umysłu i ciała, inteligencji, wrażliwości, poczucia estetyki, osobistej odpowiedzialności i duchowości.

  więcej...

 • Uczyć się, aby żyć wspólnie

  Uczyć się, aby żyć wspólnie

  Powołaniem edukacji w tym obszarze jest ukazanie różnorodności ludzkiej i jednoczesne zwrócenie uwagi na podobieństwa i współzależność wszystkich mieszkańców Ziemi.

  więcej...

 • Uczyć się, aby działać

  Uczyć się, aby działać

  Ten obszar nauczania koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Wiąże się to nieodzownie z przystosowaniem edukacji do specyfiki zawodów przyszłości, które będą wymagały umiejętności łączenia wiedzy i kompetencji z różnych dziedzin.

  więcej...

 • Uczyć się, aby wiedzieć

  Uczyć się, aby wiedzieć

  Ten rodzaj uczenia się ma na celu ukształtowanie w dzieciach zamiłowania do zdobywania wiedzy. Nauczanie jest tu ukierunkowane bardziej na narzędzia zdobywania wiedzy niż na przekazywanie encyklopedycznych wiadomości.

  więcej...