Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Całym sercem pedagog i biol-chem (z akcentem na chem). Absolwentka pedagogiki społeczno-opiekuńczej z andragogiką, podyplomowych studiów w zakresie nauczania chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, podyplomowego studium relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień oraz kursu mediacji pojednawczych. Laureatka konkursu Nauczyciel-mediator 2018. Jako instruktorka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej zaczęła poznawać, organizować i tworzyć gry planszowe, terenowe i symulacyjne, co wykorzystuje także w pracy dydaktycznej. Największą nagrodą jest dla niej błysk zrozumienia w oczach ucznia i okrzyk: Już rozumiem! Uwielbia wypoczynek kanapowy, serialowy i kulinarny...