Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Nauczyciel plastyki i historii sztuki. Mówię o sobie, że jestem nauczycielem z przypadku. Trafiłam do szkoły na zastępstwo i zostałam na 25 lat.
Miałam szczęście studiować historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w najwspanialszym mieście dla osób kochających piękno i sztukę. Moje motto to" nauka przez zabawę". Na lekcjach plastyki wykorzystujemy różnorodne metody, ciekawe techniki i niekonwencjonalne działania. Fotografujemy, robimy filmy, poznajemy sztukę współczesną polską i światową (happening, performance, street art), budujemy zamki z piasku, robimy pokazy mody, bawimy się kolorem.
Szczególnym projektem ,który robię z młodzieżą od 20 lat jest projekt " Żywe obrazy". Polega on na zrobieniu fotografii ucznia ucharakteryzowanego na postać z obrazu znanego malarza.Poprzez przebieranie, charakteryzację i fotografowanie, poznajemy wielkich mistrzów malarstwa i najbardziej znane obrazy w historii sztuki.
Przez te wszystkie działania staram się rozwijać wewnętrzny świat doznań, ukształtować postawę kreatywności, rozwinąć wyobraźnię oraz wzmocnić poczucie własnej wartości dziecka.
W roku 2009 za moją pracę dydaktyczną otrzymałam najwyższe odznaczenie dla nauczycieli Medal Komisji Edukacji Narodowej.