Warszawa ul. Gładka 31
tel. 663-000-500

Jestem absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Posiadam wykształcenie pedagogiczne na kierunku pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz edukacja wieku dziecięcego. Obecnie zamierzam poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe o studia podyplomowe o specjalności diagnoza i terapia pedagogiczna. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc zajęcia w żłobku oraz przedszkolu w różnych grupach wiekowych, także na stanowisku wychowawcy. Prowadziłam również zajęcia w klasach I –III Szkoły Podstawowej. Szybko nawiązywałam kontakty z dziećmi. Jestem osobą rzetelną, odpowiedzialną i konsekwentną. Ambitnie i z zaangażowaniem podchodzę do każdego powierzonego mi zadania. Szybko i chętnie uczę się nowych rzeczy.