Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy z dziećmi kieruję się zasadami konstruktywizmu - tworzę warunki, w których uczniowie sami zdobywają wiedzę. Do każdego ucznia podchodzę indywidualnie, tworząc najlepszą dla niego lub niej strefę najbliższego rozwoju. Zadania, jakie stawiam przed nimi często wyprzedzają ich rozwój - w przyjaznej atmosferze dzieci rozwijają się poprzez pokonywanie trudności. Często wykorzystuję w nauczaniu zarówno nowoczesne technologie jak i gry dydaktyczne. W czasie wolnym zajmuję się rękodziełem - szycie, haftowanie oraz szydełkowanie.