Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Jestem absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam również studia podyplomowe: wychowani seksualnego, resocjalizacji i socjoterapii, dzięki którym zdobyłam dodatkowe umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą. Mam wieloletnie doświadczenie pedagogiczne lecz jestem osobą wciąż uczącą się i lubiącą nowe wyzwania. Bardzo lubię uczyć biologii i przyrody. Uważam, że są to przedmioty ważne w edukacji młodego człowieka gdyż towarzyszą nam w życiu codziennym.