Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Wiceprezes Towarzystwa Edukacyjnego Vizja, Dyrektor Studium Języków Obcych Akademii Ekonomiczno - Humanistycznej w Warszawie, Dyrektor (CEO) Authorised Cambridge Examination Centre PL250.

Laureat prestiżowego konkursu "Nauczyciel Języka Angielskiego Roku 2016"

Oprócz wykształcenia językowego, ukończyłem studia na kierunku pedagogika, specjalność zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi oraz prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2015 roku prowadzę własną szkołę języka angielskiego. W 2017 roku ukończyłem Podyplomowe Studium Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie odbywam studia podyplomowe "Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się" organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Collegium Civitas w Warszawie

Od dziecka towarzyszy mi otwartość na kultury, prądy, różne obyczaje i poglądy. Znajduje to odzwierciedlenie w prowadzonych przeze mnie lekcjach, na których staram się pokazać uczniom, że są Obywatelami Świata wyrosłymi w polskiej rzeczywistości. Język angielski, współczesna lingua franca, ma stać się dla nich kluczem do pełnego kolorów, smaków i dźwięków świata, który przed wszystkimi stoi otworem i zaprasza do poznania jego bogactwa i różnorodności.


Adres e-mail: m.olczak@tevizja.pl