Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Cechy szczególne:

 • Elementy fińskiego modelu edukacyjnego
 • Rozszerzony język angielski
 • Drugi język obcy (hiszpański, francuski lub niemiecki)
 • Nowoczesny budynek z boiskiem i salą sportową
 • Zajęcia rozwijające naturalne zdolności dzieci

Czesne: obejmuje:
Opieka nad dziećmi od 7:00 do 18:00
Realizację podstawy programowej MEN oraz programu rozszerzonego TE Vizja
 • Rozszerzony język angielski 6 godzin w tygodniu (w tym jedna godzina z native speakerem)
 • Drugi język obcy (hiszpański, niemiecki lub francuski do wyboru) 3 godziny w tygodniu
 • Wychowanie fizyczne – zajęcia prowadzone przez specjalistę 3 godziny w tygodniu
 • Zajęcia muzyczne prowadzone przez specjalistę
 • Zajęcia plastyczne prowadzone przez specjalistę
5 bezpłatnych zajęć dodatkowych do wyboru
Zajęcia z serii „Odrabianki” – odrabianie lekcji w szkole
Aktywne zajęcia świetlicowe
Wsparcie pedagoga, psychologa i logopedy
Wpisoweobejmuje:
 
Diagnozę wad postawy
Diagnozę gotowości szkolnej
Diagnozę logopedyczną w klasach I-III na początku każdego roku
Wyprawkę plastyczną w klasie I
Wyżywienie płatne oddzielnie:  
Dwudaniowy obiad z podwieczorkiem lub przekąską.
Stawka dzienna nie jest naliczana w przypadku wcześniejszego zgłoszenia minimum 5 dniowej nieobecności dziecka w szkole.

Zasady rekrutacji

Etap pierwszy:

 1. Zgłoszenie chęci zapisania dziecka drogą poprzez formularz zgłoszeniowy on-line 
 2. Wniesienie opłaty wpisowej.

Etap drugi:

 1. Udział dziecka w zajęciach organizowanych przez szkołę TE Vizja (dzień próbny).
 2. Diagnoza gotowości szkolnej (zgłoszenie  do klasy pierwsze) lub test wiedzy i umiejętności (edukacja matematyczna, polonistyczna, język angielski, zgłoszenie do klas II-VIII).

Etap trzeci:

 1. Przedstawienie wyniku testu gotowości szkolnej (zgłoszenie do klasy I) lub testów wiedzy i umiejętności (zgłoszenia do klas II-VIII).
 2. Spotkanie z Dyrektorem Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego "Vizja": zakończenie procedury rekrutacji i podpisanie umowy edukacyjnej.

 

Opłaty dodatkowe:

 1. Zajęcia dodatkowe powyżej pakietu 5 zajęć
 2. Zajęcia dodatkowe specjalistyczne - wg cennika podanego w extranecie
 3. Gimnastyka z korektywą
 4. Mundurki szkolne
 5. Podręczniki oraz inne pomoce dydaktyczne 
 6. Karty wstępu do szkoły
 7. Zajęcia na basenie
 8. Egzaminy Cambridge
 9. Opłata za licencję Librus Synergia
 10. Koszt biletów do kin, teatrów, instytucji kulturalnych itp.
 11. Koszt przejazdów komunikacją miejską lub autokarem na imprezy szkolne
 12. Wycieczki krajowe oraz zagraniczne, zielone i białe szkoły
 13. Indywidualne zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem
 14. Ubezpieczenie NNW