Warszawa ul. Gładka 31
tel. 663-000-500

Cechy szczególne:

 • Elementy fińskiego modelu edukacji
 • Rozszerzony język angielski
 • Dodatkowy język do wyboru (francuski, hiszpański lub niemiecki)
 • Zajęcia muzyczne i WF prowadzone przez specjalistów
 • Elementy Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Pakiet bezpłatnych zajęć dodatkowych

Czesne dla klasy startowej dla 6 latków

 12 miesięcy
10 miesięcy 
semestralnie 
 jednorazowo
1500 zł 
 1760 zł
8700 zł 
 17100 zł
Czesne obejmuje:
Opieka nad dziećmi od 7:00 do 18:00
Realizację podstawy programowej MEN oraz programu rozszerzonego TE Vizja
 • Język angielski 6 razy w tygodniu
 • Drugi język obcy – 2 razy w tygodniu
 • Zajęcia matematyczne według metody E. Gruszczyk Kolczyńskiej
 • Zajęcia sportowe z nauczycielem w-f
 • Zajęcia muzyczne z nauczycielem muzyki
 • Kreatywne zajęcia popołudniowe
 • 5 bezpłatnych zajęć dodatkowych do wyboru
Zajęcia cykliczne – między innymi:
 • Warsztaty kulinarne „Kuchcikowo”
 • Warsztaty przyrodnicze
 • Warsztaty „Mały naukowiec”
 • Warsztaty origami
 • Warsztaty plastyczne „Leonardo”
Diagnoza wad postawy
Występy teatrzyków oraz imprezy cykliczne
Wyżywienie
Diagnozę i wsparcie pedagoga, psychologa i logopedy
Wpisowe 2000 zł obejmuje:
 
Wyprawkę plastyczną
Diagnozę wstępną
Diagnozę logopedyczną oraz ortopedyczną (po rozpoczęciu zajęć)
Wyżywienie w cenie czesnego:  
Śniadanie
Przekąska (drugie śniadanie)
Dwudaniowy obiad z podwieczorkiem lub przekąską

Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenie chęci zapisania dziecka drogą telefoniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy on-line lub osobiście
 2. Wniesienie opłaty wpisowej
 3. Rozmowa kwalifikacyjna Dyrektora z rodzicami i z uczniem – założenie Karty Rekrutacyjnej
 4. Spotkanie z psychologiem szkolnym (diagnoza, obserwacja)
 5. Udział dziecka w zajęciach organizowanych przez szkołę (dzień próbny)
 6. Wniesienie opłaty czesnego
 7. Spotkanie z Wiceprezesem Towarzystwa Edukacyjnego Vizja: zakończenie procedury rekrutacji i podpisanie umowy edukacyjnej

30 kwietnia Ogłoszenie listy przyjętych uczniów

Do 30 maja możliwy nabór uzupełniający wyłącznie po zwolnieniu miejsca przez innego kandydata.

Opłaty dodatkowe:

 1. Mundurek szkolny – komplet podstawowy około 300 zł
 2. Zajęcia dodatkowe powyżej pakietu 5 zajęć – 50 zł za każde kolejne zajęcia
 3. Zajęcia dodatkowe specjalistyczne - wg cennika podanego w extranecie
 4. Gimnastyka z korektywą
 5. Koszt biletów do kin, teatrów, instytucji kulturalnych itp.
 6. Koszt przejazdów komunikacją miejską lub autokarem na imprezy szkolne
 7. Indywidualne zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem
 8. Ubezpieczenie NNW