Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Cechy szczególne:

 • Elementy fińskiego modelu edukacji
 • Rozszerzony język angielski
 • Dodatkowy język do wyboru (francuski, hiszpański lub niemiecki)
 • Zajęcia muzyczne i WF prowadzone przez specjalistów
 • Elementy Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Pakiet bezpłatnych zajęć dodatkowych

Czesne obejmuje:
Opieka nad dziećmi od 7:00 do 18:00
Realizację podstawy programowej MEN oraz programu rozszerzonego TE Vizja
 • Język angielski 6 razy w tygodniu (w tym jedna godzina z native speakerem)
 • Drugi język obcy – 3 razy w tygodniu (niemiecki, francuski lub hiszpański do wyboru)
 • Zajęcia matematyczne według metody E. Gruszczyk Kolczyńskiej
 • Zajęcia sportowe z nauczycielem w-f
 • Zajęcia muzyczne z nauczycielem muzyki
 • Kreatywne zajęcia popołudniowe
 • 5 bezpłatnych zajęć dodatkowych do wyboru
Wyżywienie
Wsparcie pedagoga, psychologa i logopedy
Wpisowe obejmuje:
 
Wyprawkę plastyczną
Diagnozę wstępną
Diagnozę logopedyczną oraz ortopedyczną (po rozpoczęciu zajęć)
Wyżywienie w cenie czesnego:  
Dwudaniowy obiad z podwieczorkiem lub przekąską

Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenie chęci zapisania dziecka poprzez formularz zgłoszeniowy on-line 
 2. Wniesienie opłaty wpisowej
 3. Udział dziecka w zajęciach organizowanych przez szkołę (dzień próbny)
 4. Omówienie dnia próbnego - spotkanie z wychowawcą klasy lub pedagogiem szkolnym
 5. Spotkanie z Dyrektorem Międzynarodowego Przedszkola Towarzystwa Edukacyjnego "Vizja": zakończenie procedury rekrutacji i podpisanie umowy edukacyjnej

 

Opłaty dodatkowe:

 1. Mundurek szkolny
 2. Podręczniki
 3. Zajęcia dodatkowe powyżej pakietu 5 zajęć
 4. Zajęcia dodatkowe specjalistyczne - wg cennika podanego w extranecie
 5. Gimnastyka z korektywą
 6. Koszt biletów do kin, teatrów, instytucji kulturalnych itp.
 7. Karty dostępu do szkoły
 8. Wycieczki krajowe i zagraniczne, zielone i białe szkoły
 9. Koszt przejazdów autokarem na imprezy szkolne
 10. Indywidualne zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem
 11. Ubezpieczenie NNW