Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Jestem absolwentem studiów teologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Oprócz ukończonego magisterium dokształcam się aktualnie w kilku dziedzinach, żeby poszerzyć zakres swojej wiedzy i kompetencji, a także dlatego, że po prostu lubię studiować. Do pracy z dziećmi, oprócz praktyk nauczycielskich w ramach studiów, przygotował mnie również wolontariat na świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz wyjazd na kolonie letnie, które bardzo dużo mnie nauczyły. Katechezę w szkole traktuję więc jako połączenie swoich dwóch pasji, to jest teologii oraz pracy z dziećmi. Bardzo zależy mi, żeby moje zaangażowanie zawodowe owocowało nie tylko wtajemniczeniem podopiecznych w tajemnice wiary chrześcijańskiej, ale również ich formacją w duchu przykazania miłości bliźniego. Ważne jest dla mnie, żeby każdy młody człowiek potrafił dostrzec, że świat wypełniony jest Bożą Miłością i stanowi przestrzeń dla czynienia dobra. Czas wolny poświęcam książkom i serialom, głównie z dziedziny fantastyki.