Warszawa ul. Gładka 31
tel. 663-000-500

W zeszłym tygodniu uczniwie klasy II gimnazjum wybrali sie na lekcję muzealną do Muzeum Literatury na starym rynku. Tematem lekcji bylo życie i twórczość Adama Mickiewicza. Uczniowie posłuchali o życiu Wieszcza, od narodzin po śmierć, jednocześnie przypominając sobie cechy romantyzmu i ówczesną sytuację Polski, oraz oglądjąc rękopisy i artefakty z życia Mickiewicza, a także obrazy przedstawiające zarówno jego jak i inne ważne postaci z jego czasów i życia prywatnego.