Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

 • Konkurs

  Konkurs "O złote indeksy AEH"

  Szanowni Państwo, drodzy Maturzyści!

  więcej...

 • Relacja z dnia otwartego Okopowa 59

  Relacja z dnia otwartego Okopowa 59

  „Kształcimy ku przyszłości” – tak postawiona idea kształcenia zobowiązuje. Misją i celem szkól Towarzystwa Edukacyjnego Vizja jest przekazanie najcenniejszej wartości jaką jest edukacja, aby nasi uczniowie sami stwarzali swoją przyszłość, kształtowali ją. Edukacja młodego człowieka, inspirowanie go to wielki przywilej ale także odpowiedzialności i zobowiązanie. Wymaga pasji, zaangażowania, wizjonerstwa. Nie wystarczy tylko realizować wymagania programowe – edukację trzeba tworzyć, inspirować młode umysły do rozwoju, przekraczania swoich ograniczeń.

  więcej...

 • W różnorodności siła

  W różnorodności siła

  O tym, że wysiłek wkładany w naukę procentuje, przekonujemy się każdego dnia. Wychodzimy z założenia, że w naszej pracy nie powinna się liczyć wyłącznie walka o bardzo dobre oceny w dzienniku. Poprzez umiejętnie dobrane metody dydaktyczne i przyjazne podejście staramy się zapewnić dzieciom harmonijny rozwój. Dbamy o to, by chłonęły wiedzę i chciały ją poszerzać, jednocześnie pomagamy im porzucać niepewność i pielęgnować ducha zdrowej rywalizacji. Dzięki temu nasi uczniowie mogą bez kompleksów podejmować wyzwania, dzięki którym wykorzystują umiejętności i zdobywają nowe doświadczenia.

  więcej...