Warszawa ul. Gładka 31
tel. 663-000-500

Pizza i Tim Burton. Maraton filmowy i nocowanki w klasie 3 gimnazjum.