Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Nie sposób wyobrazić sobie dzisiaj lekcji bez wykorzystania aktywnych i nowoczesnych metod nauczania. Ułatwiają one przekazywanie wiedzy w ciekawy sposób, uczą twórczego rozwiązywania problemów, rozbudzają zainteresowania dzieci oraz umożliwiają zdobywanie nowych doświadczeń, w tym także interpersonalnych. Nie bez znaczenia dla procesu uczenia się jest także emocjonalne zaangażowanie uczniów. Dzieci łatwiej przyswajają wiedzę, jeśli są zainteresowane danym przedmiotem i rozumieją wynikające z tego korzyści. Stąd też kładziemy ogromny nacisk na to, by jak  najczęściej korzystać z metod aktywizujących.

 • Projekty, plakaty, prezentacje

  Projekty, plakaty, prezentacje

  Na zajęciach komputerowych bierzemy udział w projektach i kursach e-learningowych „Dziecko w sieci” organizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje. Na zajęciach kładziemy głównie nacisk na zajęcia praktyczne.

  więcej...

 • Ćwiczenia praktyczne

  Ćwiczenia praktyczne

  W metodzie tej dominuje stosowanie wiedzy w rozwiązywaniu zadań praktycznych. Samodzielne wykonanie zadania lub rozwiązanie problemu daje możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu.

  więcej...

 • Drama

  Drama

  Metoda dramy polega na utożsamianiu się uczniów z odgrywaną postacią np. podróżnika-odkrywcy. Jest ona lubianą przez uczniów metodą pracy, gdyż stanowi formę przedłużenia zabaw z rówieśnikami.

  więcej...

 • Gry dydaktyczne

  Gry dydaktyczne

  Gry dydaktyczne, łącząc w sobie elementy zabawy, nauki i zdrowego współzawodnictwa, są atrakcyjnym uzupełnieniem treści merytorycznych.

  więcej...

 • Ćwiczenia terenowe

  Ćwiczenia terenowe

  Zajęcia w terenie pomagają zrozumieć istniejące w otaczającym środowisku zależności oraz umożliwiają sprawdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu. Rozwijają one pomysłowość, inwencję twórczą i samodzielność uczniów.

  więcej...

 • Eksperymenty i doświadczenia

  Eksperymenty i doświadczenia

  Do przeprowadzenia eksperymentu wystarczą zazwyczaj bardzo proste pomoce i materiały, będące w wyposażeniu każdej kuchni. Samodzielne przeprowadzenie nawet bardzo prostego eksperymentu dostarcza uczniom wielu pozytywnych doznań związanych z odkrywaniem czegoś nowego, nieznanego.

  więcej...