Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

W ramach opieki pedagogiczno-psychologicznej zapewniamy opiekę pedagoga i psychologa szkolnego. Pedagog prowadzi także regularne dyżury dla rodziców i dzieci oraz podejmuje interwencje w sytuacjach, które tego wymagają. Każde dziecko z klas 0-3 objęte jest diagnozą logopedyczną oraz diagnozą wad postawy. Można także zapisać dziecko do Niepublicznej  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Rehabilitacyjnej TE "Vizja", której specjaliści prowadzą zajęcia w naszej szkole. Dzięki temu zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem czy fizjoterapeutą będą dostosowane do rytmu zajęć szkolnych.