Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie na Wydziale Fizjoterapii - studia licencjackie oraz Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie - studia magisterskie. Poprzez naukę w powyższych Uczelniach zdobyłam kwalifikacje jako Fizjoterapeuta.

Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać już na studiach poprzez praktyki w poniższych instytucjach:
- Centrum Kompleksowej Rehabilitacji CKR
- Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER
- Centrum Leczniczo – rehabilitacyjne i medycyny pracy ATTIS
- Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek"
- Przychodnia Rehabilitacyjna przy ul. Bohaterów Września 7
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
- Zespół Szkół Integracyjnych nr 62
- Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny
- Instytut Kardiologii w Aninie
- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Przasnyszu.

Ponad 4 lata pracowałam w Centrum Medycznym i Rehabilitacji KRIOSONIK na stanowisku Fizjoterapeuta. Jako Terapeuta Integracji Sensorycznej odbyłam także staż terapeutyczno - diagnostyczny w publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 21 przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie. Dodatkowo w trakcie trwania studiów i pracy oraz obecnie zdobywam dodatkowe kwalifikacje poprzez kursy i szkolenia głównie ze specjalizacją pediatryczną tj.:

- Kinesiotaping podstawowy
- Terapia Punktami Spustowymi
- Terapia Ręki st. I
- Terapia SI st. I i II
- Skoliozy - diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
- Terapia poznawczo - behawioralna
- Terapia dziecka z autyzmem
- Osteopatia w pediatrii
- Praca z dzieckiem autystycznym
- Sensoplastyka st. I i II
- Nowe podejście do terapii deformacji stopy
- Sensory Babies - organizacja Integracji Sensorycznej u małych
dzieci od poczęcia do początku okresu przedszkolnego

Od zawsze lubię dzieci oraz pracę z Nimi. Odkąd pamiętam zawsze interesowała mnie rehabilitacja w pediatrii. Pomoc dzieciom poprzez terapię daje mi ogromną satysfakcję oraz wiele radości. W kontakcie z Nimi jestem otwarta oraz staram się stworzyć komfortowe warunki pracy. Od roku szkolnego 2015/2016 w Szkołach Towarzystwa Edukacyjnego VIZJA z ramienia Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej prowadzę diagnostykę i zajęcia z korektywy indywidualnej, w grupach mniejszych oraz grupowej, fizjoterapii, zajęcia z terapii ręki oraz diagnozę i zajęcia z terapii integracji sensorycznej.