Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Jestem absolwentką Wydziału Nauk o Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z zakresu logopedii ogólnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. Od 11 lat pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, dążąc do wszechstronnego rozwoju moich wychowanków. Doświadczenie do pracy z dziećmi zdobyłam także, w czasie pełnienia funkcji wychowawcy kolonijnego na koloniach letnich. W swojej pracy staram się podążać za swoimi uczniami, inspirować ich do działania, wspólnie odkrywać otaczający Nas świat. W pracy wykorzystuje różnorodne metody pracy, ciekawe i niekonwencjonalne pomoce. Lubię współpracować z rodzicami swoich uczniów, wspólnie tworząc najbardziej sprzyjające warunki do rozwoju młodego człowieka.
Jestem osobą pozytywnie nastawioną do otaczającego świata i takie podejście staram się kształtować u swoich wychowanków.