Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Uczniowie klasy startowej rozwiązują zadania z Escape room "Wiosenne przebudzenie"