Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Nauczyciel matematyki pogłębiający na bieżąco swoje umiejętności. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Matematyka. Ogromną przyjemność czerpię z przekazywania swojej wiedzy innym, a śledzenie postępów moich uczniów daje mi poczucie spełnienia. W swoim życiu niustannie dążę do osobistego rozwoju na każdej
płaszczyźnie. W wolnym czasie sędzia piłkarski i wielki miłośnik piłki nożnej.