Warszawa ul. Gładka 31
tel. 663-000-500

Program zajęć realizowany w TE Vizja jest rozszerzony w stosunku do podstawy programowej o 540 dodatkowych godzin na I etapie edukacyjnym oraz o 750 dodatkowych godzin na II etapie edukacyjnym.