Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Dziś na lekcji matematyki uczniowie eksperymentalnie wyznaczali najsłynniejszą liczbę niewymierną - Pi.