Warszawa ul. Gładka 31
tel. 663-000-500

Dziś na lekcji matematyki uczniowie eksperymentalnie wyznaczali najsłynniejszą liczbę niewymierną - Pi.