Warszawa ul. Gładka 31
tel. 663-000-500

Zapraszamy do udziału w kolejnym projekcie Towarzystwa Edukacyjnego Vizja

O PROJEKCIE:

Projekt edukacyjny „Jak się uczyć” to akcja skierowana do uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych, w wyniku której rodzice i nauczyciele będą mogli pomóc dzieciom w nauce poprzez dostosowanie metod kształcenia do preferowanych przez nich stylów uczenia się.

Wskazówki do pracy indywidualnej z dzieckiem, opracowane przez pedagoga szkolnego,  znajdują się na stronie www.jaksieuczyc.tevizja.pl

Projekt prowadzony jest w szkołach podstawowych w Warszawie i okolicach. Organizatorem jest Towarzystwo Edukacyjne Vizja.

DZIAŁANIA:

W ramach projektu przygotowaliśmy test predyspozycji stylów uczenia się, który rozdajemy uczniom szkół podstawowych. Wyniki badań opracowane zostaną przez psychologów współpracujących z TE Vizja i Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania, która jest patronem honorowym akcji. Na jesieni odbędzie się konferencja naukowa dla nauczycieli i pedagogów podsumowująca wyniki testu.

KONTAKT:

Towarzystwo Edukacyjne Vizja

Iwona Komosa

609 319 330

i.komosa@vizja.pl