Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Na zajęciach komputerowych bierzemy udział w projektach i kursach e-learningowych „Dziecko w sieci” organizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje. Na zajęciach kładziemy głównie nacisk na zajęcia praktyczne.

W klasach edukacji wczesnoszkolnej zajęcia edukacyjne łączymy z grami edukacyjnymi ułatwiającymi opanowanie realizowanego materiału. Dzięki podręcznikowi elektronicznemu zajęcia są znacznie ciekawsze, urozmaicone filmikami i animacjami. Lekcje przyrody, biologii i chemii to również samodzielna praca uczniów, którą mogą podzielić się z innymi przygotowując prezentacje multimedialne, plakaty czy prelekcje.