Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Trening Taekwondo sprawia, że adepci stają się ludźmi silnymi nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Są gotowi stawić czoła zarówno niebezpieczeństwu zagrażającemu ich zdrowiu, jak i poradzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

TAEKWONDO – jest to koreańska sztuka walki i samoobrony, która rozwija się od 1955 roku.

W dosłownym tłumaczeniu słowo Taekwondo znaczy:
    TAE – wykonywanie technik walki nogami
    KWON – uderzenia ręką
    DO – droga, sztuka życia, sposób postępowania, wierność normom i zasadom

Polega na umiejętnym użyciu ciała do samoobrony i na jego doskonaleniu, co jest możliwe przez fizyczny i psychiczny trening. Łączy w sobie korzyści:

  • Zdrowotne - płynące z wieloletniego nieprzerwanego treningu,
  • praktyczne - wynikające z umiejętności walki,
  • kształtujące psychikę -  poprzez zmagania się z własnymi ograniczeniami i słabościami podczas treningu

Piękno Taekwondo polega między innymi na tym, że trening można rozpocząć w każdym wieku, a stopniowe wprowadzanie w tajniki tej sztuki czyni ją dostępną dla każdego.

Serdecznie zapraszamy.