Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Zajęcia taneczne prowadzone przez instruktorów tańca ze szkoły PRO-DANCE.

Na zajęciach dzieci będą się uczyły podstawowych kroków tańca towarzyskiego (samba, chacha, jive, walc angielski, wiedeński, polka) tańca disco, nowoczesnego oraz zumby ze złożonymi choreografiami.

Taniec jest nam szczególnie bliski i wiemy, jak ważną rolę może odegrać w życiu dziecka, jego rozwoju i kształtowaniu osobowości. Do najważniejszych korzyści wynikających z udziału w zajęciach tanecznych można zaliczyć:

  • kształtowanie wyczucia rytmu

  • koordynacji ruchowej

  • umiejętności rozróżniania poznanych tańców

  • plastyczność, elegancję

  • kształtowanie poprawnej sylwetki

  • wyuczenie umiejętności współdziałania w grupie

  • tworzenie miłej, przyjaznej atmosfery, wzajemnego zaufania oraz dbania o dyscyplinę i przestrzeganie zasad poprawnego zachowania