Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Teatr i muzyka odgrywają bardzo ważną rolę w programie TE Vizja. Prowadzimy koła teatralne, lekcje gry na instrumentach, spotkania z filharmonią oraz zajęcia taneczne. Nasi uczniowie regularnie wystawiają teatrzyki i przedstawienia, których tematyka koresponduje z tematami poruszanymi podczas lekcji.