Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Edukacja powinna umożliwiać dzieciom jak najszerszy rozwój umysłu i ciała, inteligencji, wrażliwości, poczucia estetyki, osobistej odpowiedzialności i duchowości.

Dzięki wykształceniu, uczniowie powinni być zdolni do niezależnego i  krytycznego myślenia oraz decydowania o słuszności podejmowanych działań w różnych sytuacjach i okolicznościach życiowych. W rzeczywistości XXI wieku, w którym innowacja pojawia się jako główna siła napędowa, niezwykle ważne stają się wyobraźnia i kreatywność. Trzeba więc stworzyć dzieciom warunki do odkrywania i doświadczania przeżyć estetycznych, artystycznych, sportowych, naukowych, kulturalnych i społecznych, tak aby mogły rozwijać się w całym osobowości.