Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Ten obszar nauczania koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Wiąże się to nieodzownie z przystosowaniem edukacji do specyfiki zawodów przyszłości, które będą wymagały umiejętności łączenia wiedzy i kompetencji z różnych dziedzin.

Niezwykle istotne jest tu ćwiczenie pracy w zespołach w ramach wspólnych projektów i zadań. Koncentrujemy się także na rozwijaniu umiejętnościach społecznych, które sprzyjają integracji grupy, nauce komunikacji zespołowej oraz rozwijają zdolności do rozwiązywaniu konfliktów. Podczas zajęć stosujemy metody poprawiające efektywność uczenia się i zapoznajemy dzieci z technikami wyszukiwania i porządkowania informacji. Zwracamy także uwagę na indywidualny styl poznawczy uczniów i pomagamy go udoskonalać.