Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Ten rodzaj uczenia się ma na celu ukształtowanie w dzieciach zamiłowania do zdobywania wiedzy. Nauczanie jest tu ukierunkowane bardziej na narzędzia zdobywania wiedzy niż na przekazywanie encyklopedycznych wiadomości.

 Istotnym elementem jest tu radość, którą daje odkrywanie, poznawanie oraz rozumienie świata. Bardzo ważne jest także przygotowanie dzieci do funkcjonowania w środowisku szybko zmieniającym się i nasyconym różnorodnymi – mniej lub bardziej przydatnymi - informacjami. Wiedza staje się coraz bardziej złożona i dążenie do poznania wszystkiego staje się coraz mniej realne. Dlatego w myśl najnowszych trendów edukacyjnych należy wyposażać dzieci w rozległą kulturę ogólną oraz umożliwiać im pracę i pogłębianie szczegółowej wiedzy w obszarze, którym interesują się bardziej, lub w którym przejawiają większe talenty.