Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Powołaniem edukacji w tym obszarze jest ukazanie różnorodności ludzkiej i jednoczesne zwrócenie uwagi na podobieństwa i współzależność wszystkich mieszkańców Ziemi.

Rozwijanie postawy empatii w szkole owocuje prospołecznym zachowaniem przez całe życie. Pokazanie, że poprzez wspólnie podejmowane inicjatywy i projekty można łagodzić spory, zażegnywać konflikty i osiągać wyznaczone cele jest jednym z głównych zadań w tym obszarze. Doskonałym przykładem takich działań są zajęcia sportowe lub akcje charytatywne podejmowane przez całą społeczność szkolną.