Warszawa ul. Gładka 31
tel. 721-722-732

Celem warsztatów jest rozbudzanie aktywności twórczej dzieci, pokonywanie barier poznawczo-emocjonalnych, nauka współdziałania w grupie przez ciekawe formy aktywności plastycznej oraz treningu kreatywności.

Tematy zajęć:
1. "Zielono mi - podróż do zaczarowanego lasu "
2. "Nitką malowane"