Warszawa ul. Gładka 31
tel. 663-000-500

Klasy 6, 7 oraz 2 gimnazjum wzięły w ostatnim czasie udział w warsztatach organizowanych przez Muzeum POLIN. Uczniowie rozmawiali o grupach społecznych, które spotykają w naszym kraju i o tych, z którymi się identyfikują, dowiedzieli się, między innymi, czym jest dyskryminacja i jak z nią walczyć, poznali przykłady mowy nienawiści i analizowali skutki jej używania, zdali sobie sprawę o potrzebie brania odpowiedzialności za swoje słowa i sposób komunikacji, a wszystko to poprzez pracę w grupie, ciekawe ćwiczenia i burzliwą dyskusję.